Vyberte typ skenovaného materiálu:
zviazané knihy/časopisy
mikrofilm/mikrofiš
veľkorozmerné mapy/plagáty/schémy
voľné listy
iné