Vitajte na stránke digitalizačného pracoviska CVTI SR - objednávka digitalizácie.


V prípade záujmu o digitalizáciu by sme Vás chceli požiadať , aby ste prednostne používali emailovú komunikáciu (adresa emailu je digi@cvtisr.sk) Pri tejto komunikácii prosím napíšte do subjektu Vaše ID, ktoré Vám príde do emailu po registrácii Vašej požiadavky na našej stránke. V prípade nutnosti telefonickej komunikácie používajte prosím tieto čísla:

02/69253 147 – Kučera , vedúci digitalizačného pracoviska
02/69253 183 - digitalizačné pracovisko
02/69253 105 – Kevély, vedúci OIT

Formulár pre vedu a výskum