Vitajte na stránke digitalizačného pracoviska CVTI SR.


V prípade záujmu o digitalizáciu vyplňte elektronickú žiadanku.


Po odoslaní žiadanky Vám bude doručený potvrdzovací e-mail o vytvorení objednávky.

Elektronická žiadanka

V prípade nutnosti telefonickej komunikácie používajte tieto čísla:

02/69253 183 – Branislav Jandorf, digitalizačné pracovisko
02/69253 171 – Adriana Pergerová, digitalizačné pracovisko
02/69253 175 – Jana Kasáková, vedúca Odboru akvizície a spracovania