Vitajte na stránke digitalizačného pracoviska CVTI SR - objednávka digitalizácie.


V prípade záujmu o digitalizáciu by sme Vás chceli požiadať , aby ste prednostne používali emailovú komunikáciu (adresa emailu je digi@cvtisr.sk) Pri tejto komunikácii prosím napíšte do subjektu Vaše ID, ktoré Vám príde do emailu po registrácii Vašej požiadavky na našej stránke. V prípade nutnosti telefonickej komunikácie používajte prosím tieto čísla:

02/69253 183 – Branislav Jandorf, digitalizačné pracovisko
02/69253 171 – Adriana Pergerová, digitalizačné pracovisko
02/69253 175 – Jana Kasáková, vedúca Odboru akvizície a spracovania

Formulár pre vedu a výskum